Analiza activitatiilor instructiv-educative desfasurate in anul scolar 2015-2016