Anunț pentru cadrele didactice

1. Cadrele didactice care au efectuat inspectia curenta I, pentru gradul I si II, depun dosarele la secretariatul liceului;

2. Se completeaza dosarele comisiilor metodice;

3. Saptamana educatiei globale, 13-17 noiembrie – informatii la prof. Nacu Mirela;

4. Propuneri de proiecte educative pentru calendarul activitatilor educative la nivel de scoala.