PROIECT „Educația – sprijin pentru viitor”

Parteneriat:
Asociația Sprijin Social și Profesional Nord-Vest – solicitant
Liceul Teoretic ,,Constantin Romanu Vivu” Teaca – partener
Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud – partener
Obiectiv specific: Reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru 340 elevi din mediul rural/comunităţile dezavantajate socio-economic, aparţinând grupurilor vulnerabile, din care 117 elevi aparţinând minorităţii rome.