Misiunea scolii

Misiunea scolii

Scoala noastra va asigura tuturor elevilor o educatie de calitate prin centrarea invatarii pe elev, prin utilizarea unor metodologii noi de lucru si abordarea educatiei din perspectiva serviciilor comunitare prin implicarea partilor si a reprezentantilor comunitatii in pregatirea si evolutia in cariera a elevilor prin valorificarea traditiilor locale, in raport cu nevoile comunitare.

Tinte
•    Imbunatatirea frecventei si prevenirea abandonului scolar pentru grupul de risc;
•    Invatarea centrata pe elev;
•    Responsabilizarea parintilor prin pregatire scolara si evolutia elevilor;
•    Utilizarea de metode moderne de predare, invatare, evaluare, cat si tratearea diferentiata;
•    Valorificarea traditiilor locale;
•    Ameliorarea comunicarii intra si extra organizationale.